O GEOPARKU

Geopark Świętokrzyski

Jesteśmy Stowarzyszeniem Gmin, które chce pielęgnować i promować dziedzictwo geologiczne, kulturalne i przyrodnicze regionu! Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka, Piekoszów.

Geopark Świętokrzyski

Dziedzictwo geologiczne

Różnorodność skał osadowych i powiązane z nimi złoża mineralne, gleby i roślinność wykorzystywane przez człowieka od niemal 60 000 lat, uwarunkowały specyfikę kulturową i krajobrazową obszaru Geoparku. Najważniejsze geologiczne identyfikatory Geoparku stanowią:

Geopark Świętokrzyski

Dziedzictwo kulturowe

Różnorodność skał osadowych i powiązane z nimi złoża mineralne, gleby i roślinność wykorzystywane przez człowieka od niemal 60 000 lat, uwarunkowały specyfikę kulturową i krajobrazową obszaru Geoparku. Najważniejsze geologiczne identyfikatory Geoparku stanowią:

Geopark Świętokrzyski

Dziedzictwo przyrodnicze

Obszar Geoparku Świętokrzyskiego z uwagi na unikalną georóżnorodność, jest również obszarem o wyjątkowej bioróżnorodności.  Najważniejszą cechą obszaru objętego granicami Geoparku jest obecność różnego typu zbiorowisk na relatywnie niewielkiej powierzchni. Bogactwo flory i fauny zaznacza się szczególnie mocno w części Geoparku objętej ochroną w ramach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

O Geoparku
Informacje praktyczne
Kontakt
Geopark Świętokrzyski
MODERNIZACJA STRONY SFINANSOWANA ZOSTAŁA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH UMOWY EST-IV.35.2021
cert-pot

2021 © Geopark Świętokrzyski | made with by fajne studio kreatywne

do góry Skip to content