Dolina Czarnej Nidy

STANOWISKA - PRZYRODA

Dolina Czarnej Nidy

Dolina Czarnej Nidy

GPS:
50.74877, 20.62701
Informacje:

Jedna z najpiękniejszych tras kajakowych w regionie świętokrzyskim wiodąca przez dolinę rzeki Czarnej Nidy na odcinku Morawicy po Przymiarki. Niemal cała dolina Czarnej Nidy wraz z jej terasą zalewową, zboczami oraz obszarami przyległymi objęta jest ochroną jako obszar Natura 2000. Płynąc Czarną Nidą odbywamy nie tylko podróż w przestrzeni ale również i w …czasie. Rzeka przecina tereny zbudowane z różnorodnych skał osadowych (wapieni, dolomitów, piaskowców, mułowców, iłów i piasków) reprezentujących trzy różne ery w dziejach Ziemi: paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną. Najważniejszym walorem tego obszaru jest jednak przyroda ożywiona i krajobraz. Na wielu odcinkach koryto rzeki zachowało swój naturalny, silnie meandrujący charakter z licznymi starorzeczami, zastoiskami i rozlewiskami, zajętymi przez typowe zbiorowiska terenów podmokłych: olsy, łęgi i grądy. Na zboczach wapiennych wzgórz obrzeżających dolinę występują z kolei murawy i zarośla kserotermiczne. Znajdujące się w dolinie rzecznej siedliska łąkowe zamieszkują liczne chronione gatunki zwierząt, m.in. motyle, bobry, wydry a także kumaki i traszki. Warto dodać, że Dolina Czarnej Nidy stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Najlepszym sposobem doświadczenia tej niezwykłej przyrody i krajobrazów jest spływ kajakowy na odcinku Morawica – Nida, wiodący przez końcowy, zachodni odcinek doliny Czarnej Nidy.  

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
O Geoparku
Informacje praktyczne
Kontakt
Geopark Świętokrzyski
MODERNIZACJA STRONY SFINANSOWANA ZOSTAŁA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH UMOWY EST-IV.35.2021
cert-pot

2021 © Geopark Świętokrzyski | made with by fajne studio kreatywne

do góry Skip to content